Doelstelling


Hierna krijgt u een uittreksel van de statuten van de vereniging, in het bijzonder daar waar het gaat om de doelstelling.

4. De vereniging stelt zich ten doel:
4.1.a. een samenleving te bevorderen die zorgzaamheid betracht jegens senioren , zodat zij - naar vermogen in volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer;
4.1.b. de belangen van senioren te behartigen in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief;
4.2. zij beoogt geen winstoogmerk;
4.3. de vereniging tracht haar doel te bereiken door alle dienstige middelen, waaronder
4.3.a. het organiseren van sociale, culturele, recreatieve, sportieve, educatieve en voorlichtende activiteiten;
4.3.b. het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden, instellingen, organisaties en personen inzake de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van seniorenbeleid en alle zaken die senioren aangaan;<<< hoofdmenu