Portefeuilleverdeling bestuur

  Naam Functie Porteuille
Leo Hartman Penningmeester Financiële zaken
Jos Hommel Voorzitter Algemene zaken
Tonnie Oostdijk-Istha Bestuurslid Bezorging nieuwsbrieven
Fruitmanden
Leen Oostdijk Secretaris Nieuwsbrieven
Leden administratie