Bestuur


Bestuursleden (van links naar rechts):

Naam Functie GSM Telefoon Email
Leo Hartman Penningmeester 06 18486026 0166 672937 nelleo@zeelandnet.nl
Jos Hommel Voorzitter 06 18227403 0166 672105 joshommel@zeelandnet.nl
Tonnie Oostdijk-Istha Bestuurslid 06 21339634 0166 672419 leen50@zeelandnet.nl
Leen Oostdijk Secretaris 06 18486026 0166 672419 seniorenvosmeer@zeelandnet.nl

Portefeuilleverdeling