Wij hebben, samen met diverse leden van de vereniging, foto- en/of videoreportages gemaakt van de diverse actitviteiten. Wanneer u deze wilt inzien: klik hier.

Als laatste reportage is de jaarvergadering 19 oktober 2019 toegevoegd, compleet met verschillende video's. Wanneer u deze reportage wilt zien: klik hier.