Nieuwsbrieven

De Senioren Vereniging Vosmeer e.o. verstuurt elke maand een nieuwsbrief naar haar leden.
Daarin wordt het programma van de komende maand uit de doeken gedaan. Verder verstrekken wij informatie, wetenswaardigheden enz. De volgende nieuwsbrieven zijn aanwezig:

Jaar   jan. feb. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
                           
2024                
2023  
2022  
2021  
2020  
2019  
2018  
2017