Contributie


Zoals bij elke vereniging hebben gelden nodig uit contributies om onze activiteiten te kunnen uitvoeren. Uiteraard hebben wij getracht om de bedragen zo laag mogelijk te houden en volgens ons zijn wij daarin uitstekend geslaagd!
De contributies per jaar bedragen:

€ 30,-- voor het 1ste gezinslid
€ 24,-- voor volgende gezinsleden

De contributienota's worden elk jaar eind december aan de leden toegestuurd en verzocht wordt om vóór 25 januari van het komende jaar te betalen.


Bankrekeningnummer van de vereniging: NL63RBRB0941502627