Nieuwsbrieven

De Senioren Vereniging Vosmeer e.o. verstuurt elke maand een nieuwsbrief naar haar leden.
Daarin wordt het programma van de komende maand uit de doeken gedaan. Verder verstrekken wij informatie, wetenswaardigheden enz. De volgende nieuwsbrieven zijn aanwezig:

Jaar   jan. feb. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.