Legaten

WAARDERING EN RESPECT VOOR DE SENIOREN VERENIGING.

Uw senioren vereniging die is aan gesloten bij de FAS of te wel federatie afdelingen senioren is weer blij verrast.
Het kwam in het verleden wel voor dat mensen een legaat achterlieten aan mensen en/of organisaties waarbij zij zich nauw betrokken voelden. In het verleden werd bij de ANBO een schenking geoormerkt maar het ging wel naar de kas van de ANBO en onze vereniging kon er niet over beschikken. Dat gaat bij de SVV eo totaal anders en de gelden komen op de plek die is aangegeven. Zie het voorbeeld van mevrouw van ,t Hof Quist die een schenking deed waar al jaren lang op respectvolle manier gebruik van wordt gemaakt hier in Oud Vossemeer

Wanneer nu een schenking gedaan zou worden naar keuze van de overledene(n) dan gaat dit rechtstreeks zuiver naar de wilsbeschikking die is gedaan.

Omdat we onder de vleugels van de ANBO het toenmalige beleid hebben gemeld voelen wij ons nu ook verplicht onze mensen ervan in kennis te stellen dat het nu gelukkig heel anders gaat, wederom een blijk van de goede keuze die wij samen met u hebben gemaakt.

Het is zo nu en dan de bedoeling dat ik u van dergelijke interessante nieuwtjes op de hoogte ga houden via onze mooie nieuwsbrief en de website.

Hartelijke groet
Jos Hommel