Wijkverpleegkundige

Zoals bekend is de functie van de wijkverpleegkundige weer terug. Vroeger was de wijkzuster, zoals wij haar toen noemden, een bekende figuur in de wijk. Met haar solex ging zij naar thuiswonende patiënten die haar nodig hadden. Zij werden gefinancierd uit de AWBZ en zij kon vrij zelfstandig haar werkzaamheden invullen. Daarna kwam zij terecht in de thuiszorgorganisaties en dikwijls moest zij in een strak geformaliseerd keurslijf haar werk verrichten. Niet de tevredenheid van de thuiswonende patiënt telde maar de minuten die de wijkzuster aan de hulp mocht besteden.

Per 1-1-2015 is de wijkverpleegkundige als een zorgfunctie in de zorgverzekering opgenomen en valt zij, net als de huisarts, niet onder het eigen risico. Jos de Blok heeft met de oprichting van Buurtzorg Nederland de weg vrij gemaakt om de wijkverpleegkundige weer haar eigen werk in de wijk te laten indelen. Dit in de vorm van een samenwerkingsverband in de wijk van een aantal wijkverpleegkundigen, die het werk onder elkaar verdelen. Door dit succes aangestoken hebben veel andere organisaties die wijkverpleegkundigen in dienst hebben, dit voorbeeld gevolgd. Jammer is wel dat de wijkverpleegkundigen nu door de zorgverzekeraar moet worden “gecontracteerd”, zodat degene die verpleegzorg thuis nodig heeft, maar moet afwachten wie door zijn/haar zorgverzekeraar is gecontracteerd.

Uit de monitor over wijkverpleging van het onderzoeksbureau Panteia blijkt dat bijna 20.000 patiënten niet kiezen voor een door zijn/haar zorgverzekeraar gecontracteerde wijkverpleegster maar voor een Persoons Gebonden Budget waarmee zij zelf een wijkverpleegster die hun bevalt kunnen inhuren! Zij ontvingen hiervoor gemiddeld een budget van € 20.000 per jaar waarvoor zij gemiddeld 600 uur een wijkverpleegster kunnen inhuren, dus bijna 12 uur per week!

Zorg Instituut Nederland is nu bezig een kwaliteit programma voor de wijkverpleegkundige te ontwerpen. Echter, de wijkzusters zelf zitten ook niet stil. Een groep van ongeveer 1.000 wijkverpleegsters hebben zelf nu de bouwstenen gelegd voor een nieuw systeem voor de wijze van financiering van de wijkzusters. In dit systeem moet de behoefte van mensen aan wijkverpleegkundige zorg centraal staan. Het gaat de wijkverpleegkundigen erom dat de thuiswonende patiënt de algemene dagelijkse verrichtingen moet kunnen uitvoeren met ondersteuning van het sociaal netwerk. Men wil komen tot zgn. zorgprofielen, waarop de benodigde wijkverpleegkundige zorg kan worden gebaseerd.
Het wijkverpleegkundige werk is weer zelfstandiger en volwassen aan het worden, daar kunnen wij voor al die patiënten die alleen met hulp kunnen thuiswonen, blij om zijn. Er dreigt een te kort te ontstaan aan wijkverpleegkundigen, zeker door het beleid van de overheid dat ook voor mensen met een beperking thuis blijven wonen de optie is. Een goede organisatie en performance kan jongeren wellicht bewegen om zich voor deze zeer belangrijke functie te laten opleiden!!

Tot de volgende keer.
Hartelijke groet
Jos Hommel